Share the love

The Portal

We Love Mass Meditation

Sandra Walter ∞ Ascension Path

Susie Beiler ∞ The Creation Temple

Susie Beiler

Alessandra Gilioli ∞ galacticcrystalhealing

Elen Elijah ∞ Epoka Serca

Global Synchronized MEDITATION

No matter where are you from and where you live
you can participate in this calming, peaceful ritual
with people from all around the world

Let Love rule.

Choose a meditaion you want to join

KEY TO FREEDOM MEDITATION Every Sunday at 3:00 pm UTC / Medytacja Klucz do Wolności w każdą Niedzielę o 17:00

Planetary Transmutation Meditation with Susie Beiler Every Sunday at 7pm MST

Planetary Transmutation Meditation with Susie Beiler Every Sunday at 10am MST

Full Moon Meditation with Sandra Walter SUNday, August 26 at 4:58 am PDT

New Moon Meditation with Sandra Walter Saturday, August 11 at 2:46am PDT

Sandra Walter ∞ Global Unity Meditation Every SUNday at 5:11pm Pacific Time

Sandra Walter ∞ Global Unity Meditation Every SUNday at 11:11am Pacific Time

Sandra Walter ∞ Global Unity Meditation Every SUNday at 8:11am Pacific Time

New Moon Peace Meditation Saturday, September 9 at 2:45pm UTC /Medytacja Pokoju w czasie Nowiu Księżyca/

Peace Meditation for Syria Sunday, August 26 at 11:56 am UTC /Medytacja Pokoju dla Syrii/

Full Moon Meditation Sunday, August 26 at 2:45 pm UTC /Medytacja w czasie Pełni Księżyca/

MEDITATION WITH GODDESS TO NEUTRALIZE NEGATIVE RITUALS Every Tuesday at 5:30pm UTC /Medytacja z Boginią dla zneutralizowania negatywnych rytuałów/

EMERGENCY MEDITATION Everyday at 3pm UTC / Medytacja Sytuacji Nadzwyczajnych /

BREAKTHROUGH MEDITATION Everyday at 2 6 10 am, 2 6 10 pm UTC / Medytacja Przełomu/

WEEKLY ASCENSION MEDITATION Every Sunday at 4pm UTC /Cotygodniowa Medytacja Wzniesienia/

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name